Nasza polityka / RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ – „RODO”, Administrator strony - firma Patrycja Stryjczak niniejszym wykonuje obowiązek informacyjny wynikających z art.13 RODO.

Firma Patrycja Stryjczak z siedzibą w Żurominie, ul.Warszawska 2a, NIP: 5110237993, REGON: 146890970 - zgodnie art.13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych przekazuje następujące informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Patrycja Stryjczak /kontakt: dekoracje@biankadekoracje.pl/

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania oferty na Państwa życzenie oraz w celu zawarcia i wykonania umowy zlecenia na konkretną usługę.

Po wykonaniu umowy Państwa dane będą natychmiast usunięte z naszego archiwum. Nie będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Przysługują Panu/Pani prawa do:

- żądania od Administratora danych uzupełnienia,sprostowania Pani/Pana danych osobowych

- żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych

Ponadto Administrator informuje,że przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru,to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.